CZŁOWIEK

Czym jest prywatne ubezpieczenie od raka?

0

Czym jest prywatne ubezpieczenie od raka?

Ubezpieczenie od raka daje pewnego rodzaju komfort psychiczny wiążący się ze świadomością, że w razie zachorowania na ujęty w polisie rodzaj raka wypłacone zostanie świadczenie umożliwiające pokrycie przynajmniej części wydatków związanych z zachorowaniem na nowotwór i procesem leczenia.

Ubezpieczenie od raka gwarantuje wsparcie finansowe pozwalające na pokrycie kosztów leczenia, opieki medycznej i rehabilitacji. Niektóre polisy oferują także wypłatę świadczenia stanowiącego rekompensatę w przypadku utraty dochodów spowodowaną przerwą w wykonywaniu pracy, co stanowi istotne wsparcie dla domowego budżetu.

Warunkiem wypłaty świadczenia z polisy jest potwierdzona przez specjalistę diagnoza zachorowania na chorobę nowotworową ujętą w warunkach umowy.

Co warto wiedzieć o polisach oferujących ubezpieczenie od raka?

Ubezpieczenie od raka to zazwyczaj dodatkowe świadczenie przy zawieraniu umowy na ubezpieczenie na życie. Dostępne są jednak także osobne polisy zawierające jedynie ubezpieczenie od skutków zachorowania na chorobę nowotworową.

Umowa oferująca ubezpieczenie od raka zawierana jest zazwyczaj na czas określony, a w momencie jej podpisywania ubezpieczony nie może mieć więcej lat niż wiek określony w warunkach polisy. Najczęściej jest to przedział 61-65 lat.

Umowa przedłużana jest automatycznie, zazwyczaj co 5 lat. W przypadku gdy ubezpieczony osiągnie w trakcie jej trwania wiek graniczny, polisa może wygasnąć, ale nie dzieje się tak w każdym przypadku – wszystko zależy od warunków umowy. Z tego względu należy dokładnie się z nimi zapoznać przed podpisaniem polisy.

Ubezpieczenie od raka może wiązać się z wypłatą 100 procent, a nawet wyższej sumy ubezpieczenia, dlatego warto wybierać najkorzystniejszą ofertę. Warto też wybierać te polisy, które obejmują dużą liczbę rodzajów nowotworów.

Co oferuje ubezpieczenie od raka?

Środki z polisy oferującej ubezpieczenie od raka mogą pomóc w pokryciu kosztów leczenia, takich jak wizyty lekarskie, transport medyczny, lekarstwa, rehabilitacja oraz opieka pielęgniarska w domu i pobyt w szpitalu. Niektóre polisy oferują również zwrot kosztów dostawy leków, wizyt domowych lekarskich i rehabilitacyjnych, finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do rehabilitacji oraz pomocy psychologicznej, która nieraz stanowi istotny element terapii onkologicznej.

Pamiętajmy jednak, że wypłata świadczenia z polisy oferującej ubezpieczenie od raka wiąże się z koniecznością spełnienia przez ubezpieczonego określonych w umowie warunków. Dotyczą one przede wszystkim wykonywania badań kontrolnych co rok lub co dwa lata. Panie powinny wykonywać podstawowe badania profilaktyczne takie jak mammografia i cytologia, zaś panowie powinni co rok wykonywać badanie prostaty, które pozwala wykryć choroby nowotworowe tego narządu we wczesnym stadium. Zaniedbanie przez ubezpieczonego obowiązku wykonywania badań kontrolnych może wiązać się z odmową wypłaty świadczenia z polisy w przypadku stwierdzenia zachorowania na raka. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą też wyraźnie uzależnić możliwość podpisania umowy od wykonania badań kontrolnych, w tym badań genetycznych.

Spełnienie warunku wykonywania badań kontrolnych ma istotne znaczenie w profilaktyce nowotworów, zatem przestrzeganie tego obowiązku jest dodatkowym bonusem dla ubezpieczonego. Wczesne wykrycie raka pozwala w wielu przypadkach na skuteczne wyleczenie choroby.

Studia online – tych błędów nie popełniaj!

Previous article

Przygotowywanie sprzętu do ponownej działalności biznesowej

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply