Patronat

Prestiż Magazyn Lokalny wspierając lokalne inicjatywy proponuje promocję wydarzeń kulturowych, sportowych oraz rozrywkowych na zasadzie patronatu medialnego.

Nasza oferta skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców. Zapraszamy do współpracy ośrodki kultury, kina, muzea, galerie, kluby, uczelnie, szkoły oraz firmy zajmujące się działalnoscią artystyczną, koncertową, sportową oraz grupy nieformalne i osoby indywidualne.
Szczegóły współpracy omawiane są każdorazowo indywidualnie w zależności od charakteru imprezy docelowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania dostarczonych materiałów. Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o wydarzeniach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają organizatorzy. W szczególnych przypadkach redakcja zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia o patronat medialny bez podania przyczyny, a także
prawo do rezygnacji ze współpracy i cofnięcie decyzji o przyznanym patronacie medialnym.

 
 
E-wydanie
 
Kontakt

Marcin Mazurek
Redaktor Naczelny
telefon: 797 709 094
marcin@agencjaprestige.com.pl
Konrad Czarnocki
Dyrektor Handlowy
telefon:797 709 091
konrad@agencjaprestige.com.pl
Emilia Trębicka
Specjalista ds. sprzedaży
telefon: 797 709 092
emilia@agencjaprestige.com.pl
Dawid Jaworski
Graphic Designer
telefon: 797 709 093
dawid@agencjaprestige.com.pl